Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Arne Skaug
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

LA101IDRP Idrett påbygging: friluftsliv (Høst 2014–Vår 2015)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Idrett, påbyggingsstudium (30 studiepoeng).

Undervisningssemester

1. og 2. semester (høst og vår). Undervisningen skjer i blokker i både høst- og vårsemester.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten:

 • har kunnskap innen friluftsliv til bruk i skoleverket og i frivillig organisasjons- og idrettsarbeid
 • har kunnskap og erfaring i valg av utstyr til ulike terrengtyper og klimatiske forhold
 • har kunnskap og erfaring med egen og andres yteevne i forhold til de krav naturen krever 

 

Ferdigheter
Studenten:

 • har ferdigheter innen friluftsliv til bruk i skoleverket og i frivillig organisasjons- og idrettsarbeid
 • har ferdigheter i form av valg av utstyr til ulike terrengtyper og klimatiske forhold 
 • har ferdigheter til å gi pedagoisk kunnskap til ulike grupper/klasser på ulike friluftslivsarenaer; fjell, vann og skog


Generell kompetanse
Studenten:

 • har fått et personlig forhold til ulike former for fysisk aktivitet og friluftsliv
 • kan ta ansvar og samarbeide om aktiviteter og ulike utfordringer knyttet til friluftsliv

Innhold

Studiet er hovedsakelig lagt opp som ekskursjoner med før- og etterarbeid. Det skal gjennomføres tre ekskursjoner med ulik varighet.

 • To dagers overnattingstur i kystmiljø/kajakk.
 • Tre dagers overnattingstur i fjell og fjord (brevandring, grotting og rafting/juving). 
 • Seks dagers overnattingstur i alpint landskap (telemark, snowboard og carving)

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er lagt opp som ekskursjoner, veiledningsarbeid, basisgruppearbeid og framlegg.

Arbeidsomfang

Forventet studieinnsats i emnet er 10 timer i uken inkludert undervisning.

Praksis

Det er ikke krav om praksis i studiet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

De praktiske ekskursjonene må være gjennomført med godkjent resultat (se pkt. Innhold/oppbygging). For å få godkjent disse kreves det minst 80 % aktiv deltaking i hvert kurs. Dersom sykdom/skade eller innvilget søknad om fravær fører til et fravær på over 20 %, må studenten bestå en ekstraordinær praktisk/muntlig passeringsprøve i faget. Overstiger fraværet 50 %, må emnet tas på nytt.

Eksamen

Mappevurdering
Rapporter (herav minst en webpresentasjon) fra ekskursjonene utarbeides av basisgruppene og samles i en mappe som karaktersettes ut fra en samlet vurdering. Mappa leveres i vårsemesteret.


Intern sensurering der det blir gitt bestått/ikke bestått karakter.


Dersom studenten ikke består eksamen, kan han/hun levere forbedret mappe én gang.

Evaluering av emnet

Løpende studentevaluering av emnet i begge semestre (EVA3).

Litteratur

Litteraturlisten vil foreligge til studiestart.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. des. 2019 07:06:22