Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Arne Skaug
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

LA103IDRP Idrett påbygging, trenerfordypning og FOU-oppgave (Høst 2014–Vår 2015)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Idrett påbyggingsstudium (30 studiepoeng).

Undervisningssemester

1. og 2. semester (høst og vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten har kunnskap om trener- og coachingrollen 
Studenten har kunnskap om forskning og utviklingsarbeid knyttet til trener- og coachingrollen

Ferdigheter
Studenten kan kunne arbeide med forskning og utviklingsarbeid knyttet til trener-og coachingrollen
Studenten kan anvende IKT i undervisning og som hjelpemiddel i arbeid med forskning og utvikling
Studenten kan vurdere bevegelsesmiljøer, aktivitet og trening egnet for ulike aldersgrupper

Generell kompetanse
Studenten kan vurdere analytisk og kritisk hvordan trener-og coachingrollen kan bidra til forbedring av utøverens prestasjoner
Studenten kan bidra til nytenkning i forhold til trene-og coachingrollen
Studenten kan forstå, utøve og utvikle egen profesjonalitet som trener og coach
Studenten kan reflektere omkring trener-og coachingrollen i nasjonalt og internasjonalt perspektiv

Innhold

Emnet består av

  • Metodekurs/statistikk
  • Trener- og coachingrollen 
  • Forskning og utviklingsarbeid

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er lagt opp som forelesninger, veiledning og gruppearbeid.

Arbeidsomfang

Forventet studieinnsats i emnet er 10 timer i uken inkludert undervisning.

Praksis

Ingen veiledet praksis. Studenten skal ut i i et idrettslag og vurdere og observere en trener/coach i en vanlig treningstime. Observasjonen må bestå av minst 2 økter.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Problemstilling og tema for FOU-oppgaven skal godkjennes av veileder. Oppgaven må vurderes til godkjent for at studenten skal kunne framstille seg til muntlig eksamen.

Eksamen

Individuell muntlig eksamen i vårsemesteret. Varighet: ca. 40 minutter.
Eksaminasjonen tar utgangspunkt i FOU-oppgaven og pensum.


Det brukes gradert karakter; A-F.

Ekstern sensur.

Evaluering av emnet

Studentevaluering av emnet underveis i studiet (EVA3).

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 26. juni 2014. 

Lit: (kompendier)

Eystein Enoksen: Trenerenes rolle som barne-og ungdomsoppdrager og talentutvikler , NiH 2001

Frode Moen: Prestasjonsutvikling: Coaching og ledelse, Forlag: akademika, 2013

Selvvalgt pensum innen trenerrollen - minimum 250 sider.

Forelesningsnotater/kompendier blir gitt ut internt undeveis i studiet

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. des. 2019 07:06:24