Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden og Fredrikstad
Emneansvarlig:
Arne Skaug
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LA102IDRP Idrett påbygging: laboratoriearbeid, testmetodikk, idrett, kosthold, prestasjon (Høst 2015)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Idrett, påbyggingsstudium (30 studiepoeng).

Undervisningssemester

1. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten har kunnskap om

  • fysiologiske forhold som bidrar til økt prestasjonsevne
  • kosthold, ernæring og innvirkning på fysisk prestasjonsevne

Ferdigheter
Studenten har ferdigheter

  • med ulike testmetoder og laboratoriarbeid
  • i testmetodikk ved idrettsmedisinsk testlaboratorium

Generell kompetanse
Studenten kan bidra til forståelse for sammenhengen mellom fysiologiske forhold/idrett, kosthold og prestasjonsevne der testmetodikk er retningsgivende.

Innhold

Forelesninger, basisgruppearbeid og laboratoriedemonstrasjoner.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er lagt opp som forelesninger, veiledningsarbeid, basisgruppearbeid og framlegg.

Arbeidsomfang

Forventet studieinnsats i emnet er 10 timer i uken inkludert undervisning.

Praksis

Praksis i laboratoriearbeid ved Idrettsmedisinsk testlaboratorium (IMTL)

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Det skal utarbeides en skriftlig innleveringsoppgave fra hver enkelt basisgruppe i emnet. Denne vurderes til godkjent/ikke godkjent. Oppgaven skal leveres innen fastsatt frist.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell muntlig eksamen
Varighet: ca. 40 minutter.

Det brukes gradert karakterskala fra A-F.
Ekstern sensur.

Evaluering av emnet

Studentevaluering av emnet underveis i studiet (EVA3)

Litteratur

Mest om muskel. Forfatter Hans A. Dahl
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 11. aug. 2020 03:08:55