Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag
Studiested:
Nettbasert undervisning med mulighet for veiledning på studiested Halden.
Emneansvarlig:
Anje Müller Gjesdal
Undervisningsspråk:
Fransk
Varighet:
1 år

SFF10106 Fransk språk og kommunikasjon (Høst 2018–Vår 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Fransk årsstudium.
Del av 60-poengsenheten som kan inngå i Bachelorstudium i samfunn, språk og kultur.

Undervisningssemester

Fransk årsstudium: 1. og 2. semester (høst og vår).
Bachelorstudium i samfunn, språk og kultur: 1. og 2. semester (høst og vår), 3. og 4. semester (høst og vår) eller 5. og 6. semester (høst og vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap:
Studenten har

  • kunnskap om fransk uttale og intonasjon og grunnleggende kjennskap til sentrale språkstrukturer i fransk.
  • kunnskap om dagligliv og skikker i fransktalende land.

Ferdigheter:
Studenten kan

  • kommunisere med god uttale og intonasjon, og fritt bruke sentrale språkstrukturer og et basisordforråd i fransk.
  • forstå lengre muntlige og skriftlige autentiske tekster i ulike sjangre og medier.
  • delta i forberedte og spontane samtaler om ulike emner.

Generell kompetanse:
Studenten kan

  • bruke ordbøker og oppslagsverk på en hensiktsmessig måte.
  • vurdere egne læringsstrategier.

Innhold

Studentene får en teoretisk og praktisk innføring i fransk lydlære og uttale. Studentene får en teoretisk og praktisk innføring i fransk språklære, med vekt på morfologi, syntaks og semantikk, samt språkstrukturer og språkbruk. Videre gjøres studentene i stand til å uttrykke seg på mest mulig idiomatisk fransk gjennom fri skriftlig produksjon, oversettelser og dialoger. Kommunikativ kompetanse trenes opp gjennom autentiske franske tekster, og kontrastiv forståelse oppøves, slik at de kan sammenligne norske og franske språkstrukturer.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen blir gitt i nettmøter. Høgskolens læringsplattform brukes til distribusjon av grunnlagsdokumenter, sentralt studiemateriell og oppgaver, samt annen relevant informasjon om emnet. Selvstudium inngår i læringsformene.
Undervisningsplattform brukes til nettmøter i form av undervisning og veiledning.

Arbeidsomfang

Ca. 420 timer.

Praksis

Ingen veiledet praksis er knyttet til emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

  • 10 skriftlige arbeider må leveres innen angitt frist, fordelt på de to semestrene høst og vår.
  • En skriftlig og muntlig prøve i fransk fonetikk

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Skriftlig individuell eksamen (4 timer). Ingen hjelpemidler tillatt. Karakterskala: A-F.
Som hovedregel avholdes skriftlig eksamen på campus.
Det må søkes på særskilt skjema om å få avlegge skriftlig eksamen på et annet godkjent sted.

Sensorordning

Intern og ekstern sensor eller to interne sensorer.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følende måte:

- Midtsemesterevaluering
- Løpende evaluering/Sluttevaluering

Resultatene behandles av/i:

- lærergruppe
- studieleder
- lokalt studiekvalitetsutvalg

Litteratur

Girard. F, Lyche, Chantal: Phonétique et phonologie du français, une introduction, Universitetsforlaget, siste utg.

E. Bergsland : Cours de phonétique française, (kompendium) , HiØ, siste utg.

Fløttum, Halvorsen, Lorentzen : Fransk språklære. Grammatikk og kommunikasjon, Tapir Akademisk forlag, Trondheim, 2001

Fløttum, Halvorsen, Lorentzen: Arbeidsbok med fasit til Fransk språklære, Tapir Akademisk forlag, Trondheim, 2001

Callamand, Monique: Grammaire vivante du français, CLE International, 1989 - utdrag

Miquel, Claire ; Communication progressive du français avec 365 activités. Niveau intermédiaire, CLE International/SEJER 2004

Boularès,  Michèle et Frérot, Jean-Louis: Grammaire progressive du français, CLE International, ISBN 978-209-033862-1

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 13. des. 2019 01:34:54