Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag
Emneansvarlig:
David Eilertsen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

SFB11714 Innføring i skatterett (Vår 2018)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Valgfritt emne for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon med profilering i Økonomisk analyse og profilering i Prosjektledelse og bedriftsrådgivning.

Valgfritt videreføringsemne for andre studenter ved bachelorstudiet i økonomi og administrasjon.

Undervisningssemester

Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, profilering Økonomisk analyse: 6. semester (vår)
Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, profilering Prosjektledelse og bedriftsrådgivning: 6. semester (vår)

Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, videreføringsemne: 4. semester (vår)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten har

  • kunnskaper om og god forståelse av reglene om formues- og inntektsbeskatning av både personlige og upersonlige skattytere.

Ferdigheter
Studenten kan

  • anvende både regler (fastsatt i lov/forskrift) samt etiske betraktninger ved løsning av skatterettslige problemstillinger.
  • fastsette skattegrunnlagene for inntekt og formue knyttet til både personlige og juridiske skattytere, både i og utenfor virksomhet.
  • gjøre rede for skattemessige konsekvenser ved transaksjoner/disposisjoner, med særlig vekt på grunnprinsippene i skatteretten.

Generell kompetanse
Studenten

  • har tilegnet seg kunnskaper om grunnprinsipper i skatteretten
  • har kjennskap til grunnleggende skattebetaling.

Innhold

  • Innføring i grunnprinsipper i skatteretten - herunder de forskjellige skattegrunnlag.
  • Reglene om formues- og inntektsbeskatning av både personlige og upersonlige skattytere.
  • Innføring i lovforståelse, lovanvendelse og bruk av rettskilder, ligningsforvaltningsrett, skattebetaling og skatteinnfordring.
  • Det legges særlig vekt på praktisering i en økonomisk sammenheng.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og oppgavegjennomgang.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

En innleveringsoppgave (gruppearbeid eller individuelt) må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Skriftlig individuell firetimers eksamen.
Hjelpemidler: Godkjent kalkulator. Lovsamling (herunder skattelovsamling).
Karakterskala: A - F.

Oppdatert oversikt over tillatte hjelpemidler vil være tilgjengelig i Studentweb før eksamen.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres fortløpende i dialog med faglærer og gjennom skriftlig emneevaluering. Resultatene behandles av studieleder i dialog med studenttillitsvalgte og faglærere. Lokalt utvalg for utdanningskvalitet (LUKU) følger opp studentevalueringene ved avdelingen.

Litteratur

Litteraturen er sist oppdatert 03.12.2015. Det kan komme endringer før semesterstart

Lars Fallan: Innføring i skatterett 2016-2017

Lars og Even Fallan: Innføring i skatterett 2016-2017 studiebok

Ole Gjems-Onstad: Skattelovsamlingen - 2015-16 Studentutgave

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 9. aug. 2020 03:26:15