Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag
Studiested:
Nettbasert emne med mulighet for veiledning på studiested Halden
Emneansvarlig:
Guri Ellen Barstad
Undervisningsspråk:
Fransk
Varighet:
½ år

SFF21515 Landeveisromaner (Høst 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Fransk, påbyggingsstudium.

Obligatorisk emne i 30 studiepoengsenhet for studenter i Bachelorstudiet i samfunn, språk og kultur (gjelder BSSK-kull 2018 og tidligere).

Undervisningssemester

Fransk påbyggingsstudium: 1. semester (høst).
Bachelorstudium i samfunn, språk og kultur: 3. eller 5. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten har

  • kunnskap om typiske trekk ved landeveisromanen (road-movie)

  • kjennskap til sjangerens litteraturhistoriske røtter og sosiale og kulturelle forutsetninger

  • innsikt i generell lese- og analyseteori.

Ferdigheter
Studenten kan

  • arbeide selvstendig med aktuelle franskspråklige tekster og presentere dem både skriftlig og muntlig på fransk

  • gjenkjenne og redegjøre for litterære virkemidler i tekstene og forstå deres funksjon

  • gjøre greie for den enkelte teksts kulturelle sammenheng og særpreg.

Generell kompetanse
Studenten kan

  • bruke oppslagsverk og kilder på en selvstendig og reflektert måte

  • finne frem til relevant stoff i ulike medier og ved hjelp av IKT.

Innhold

Tekstutvalget vil kunne velges fra et bredt spekter av tekster. Ulike genrer innenfor både sakprosa, billedbøker, tegneserier, filmer og litterære tekster vil kunne bli utforsket. I tillegg vil pensumet inneholde relevant faglitteratur.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen blir gitt i nettmøter med mulighet for individuell veiledning etter avtale. Høgskolen læringsplattform brukes til distribusjon av grunnlagsdokumenter, sentralt studiemateriell og oppgaver, veiledning, samt annen relevant informasjon om emnet. Undervisningsplattform brukes til nettmøter i form av undervisningstimer og veiledning. Selvstudium inngår i læringsformene.

Arbeidsomfang

Ca. 280 timer.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

En skriftlig oppgave (maks 4 sider).

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell hjemmeeksamen (to uker).
Besvarelsen skal ha et omfang på ca. 3000 ord, inkludert litteraturliste.

Karakterskala A-F.

Sensorordning

Ekstern og intern sensor eller to interne sensorer.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ved ikke bestått eksamen kan studenten levere forbedret oppgave én gang.

Ved forbedring av karakter i emnet, må studenten levere ny oppgave.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal  kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

- Midtsemesterevaluering og løpende evaluering/sluttevaluering

Resultatene behandles av/i:

- Lærergruppe - Studieleder - Lokalt studiekvalitetsutvalg

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 26. april 2018

Poulin, Jacques: Volkswagen blues (Actes Sud). ISBN: 978-2742718009

Lepage, Mahigan, Vers l¿Ouest: une road-movie avec auto-stop à travers les villes de l¿Ouest canadien. (Mémoire d¿encrier) ISBN : 978-2923713595

Gabrielle Roy: De quoi t¿ennuies-tu, Éveline? (Boréal) ISBN: 9782890522701

Vigneault ; Guillaume : Chercher le vent (Points) ISBN : 978-2757804759

Utvalgte deler av Reuter, Yves: L'analyse du récit (Armand Collin). ISBN: 978-2-200-24453-8

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. nov. 2019 16:20:29