Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag
Studiested:
Halden eller nettbasert.
Emneansvarlig:
Daniel Lees Fryer
Undervisningsspråk:
Engelsk
Varighet:
½ år

SFE20816 Engelsk: Multimodale tekster (Høst 2020)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Engelsk, påbyggingsstudium.

Obligatorisk emne i 30-studiepoengsenhet for studenter i Bachelorstudiet i samfunn, språk og kultur (gjelder BSSK-kull 2018 og tidligere).

Undervisningssemester

Engelsk påbyggingsstudium: 1. semester (høst).

Bachelorstudium i samfunn, språk og kultur: 5. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om hvordan man analyserer multimodale tekster.

Ferdigheter

Studenten kan anvende teoretiske modeller for å analysere multimodale tekster og diskutere de sosiale og kulturelle kontekstene disse tekstene blir laget og brukt i.

Generell kompetanse

Studenten forstår viktigheten av og den generelle utbredelsen av multimodale tekster i samfunn og hvordan disse tekstene blir tolket og verdsatt av ulike sosiale grupper.  

Innhold

Emnet er en innføring i teorien om multimodalitet, en interdisiplinær tilnærming til å forstå hvordan vi uttrykker mening gjennom språk og andre kommunikasjonskanaler. Multimodale tekster inneholder elementer fra forskjellige former for kommunikasjon, f.eks. tale, skrift, bilder og lyd, og kombinerer dem til en slags sammenhengende enhet.

Ulike multimodale teksttyper i forskjellige medier blir analysert og diskutert. Dette gjelder f.eks. billedbøker, tegneserier og grafiske romaner, plakater, videoer og nettsteder, samt «memer» på Internett. Spesielt knyttes oppmerksomhet til valgene som «tekstprodusenter» gjør, og hvordan disse valgene kan påvirke måten «lesere» forstår tekstene på.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og seminarer.

Arbeidsomfang

Ca. 280 timer.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

To korte skriftlige oppgaver må leveres og godkjennes til nærmere angitt frist i løpet av semesteret før studentene kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell skriftlig oppgave og muntlig eksamen

En skriftlig oppgave (minst 3000 ord) om et emne som velges i konsultasjon med foreleseren; oppgaven skal være analytisk og forskningsbasert, med tydelige referanser. Oppgaven må være vurdert til bestått før studenten kan fremstille seg til muntlig eksamen.

Muntlig eksamen (ca. 30 min) primært basert på innlevert skriftlig oppgave, men også på det øvrige innholdet i emnet. For studenter som følger det nettbaserte studietilbudet kan muntlig eksamen avlegges via digitalt samarbeidsverktøy på nett. Det er også mulig å avlegge muntlig eksamen på campus.

Muntlig eksamen kan virke justerende på endelig karakter ett trinn opp eller ned på karakterskala A-F.

Ved klage på sensur på det skriftlige arbeidet, skal besvarelsen vurderes på nytt. Ved eventuell endring av karakter, skal det arrangeres ny muntlig eksamen.

Sensorordning

Ekstern og intern sensor eller to interne sensorer.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ved forbedring av karakter må studenten studenten levere en ny skriftlig oppgave og fremstille seg til ny muntlig eksamen.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

  • midtsemesterevaluering
  • løpende evaluering/sluttevaluering

Resultatene behandles av

  • lærergruppe
  • studieleder
  • programutvalg

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 26.06.2019.

Machin, David. 2007. Introduction to multimodal analysis. London: Bloomsbury.

Materiale som blir delt ut i forbindelse med undervisning eller lagt ut på høgskolens læringsplattform er også obligatorisk.

Anbefalt lesing:

Bateman, John, Janina Wildfeuer, and Tuomo Hiippala. Multimodality. Foundations, research and analysis: a problem-oriented introduction.  Berlin: Walter de Gruyter, 2017.

Jewitt, Carey, Jeff Bezemer, and Kay O'Halloran. Introducing Multimodality. Abingdon: Routledge, 2016.

Kress, Gunther, and Theo van Leeuwen. 2006. Reading images: the grammar of visual design. 2nd ed. Abingdon: Routledge.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. juli 2020 05:24:33