Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag
Studiested:
Nettbasert undervisning med mulighet for begrenset veiledning på studiested Halden.
Emneansvarlig:
Hélène Celdran
Undervisningsspråk:
Fransk
Varighet:
½ år

SFF11220 Fransk muntlig forståelse og produksjon (Høst 2020)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Fransk årsstudium Obligatorisk emne i 60-studiepoengsenhet for studenter i Bachelorstudiium i samfunn, språk og kultur (gjelder BSSK-kull 2018 og tidligere).

Anbefalte forkunnskaper

Forkunnskaper tilsvarende fransk nivå I fra videregående skole anbefales.

Undervisningssemester

Fransk årsstudium: 1. semester (høst).

Bachelorstudium i samfunn, språk og kultur (kull 2018): 5. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap:

Studenten

 • har kunnskap om pragmatisk tilnærming til muntlig språk, samt inngående kjennskap til sentrale språkstrukturer i fransk.
 • har kunnskap om dagligliv, sentrale tradisjoner, skikker og tenkemåter i fransktalende land.

Ferdigheter:

Studenten

 • kan kommunisere og bruke språket fritt i normalt tempo og bruke et bredt ordforråd i fransk.
 • kan delta i forberedte og spontane samtaler om ulike emner
 • kan forstå lengre muntlige og skriftlige autentiske tekster i ulike sjangre og medier
 • kan bruke digitale ressurser i en tilpasset læringssituasjon

Generell kompetanse:

Studenten

 • har innsikt i egen læring
 • kan finne relevante læringsressurser og nyttiggjøre seg disse på en hensiktsmessig måte for egen læring.

Innhold

Studentene oppøver kommunikative og interkulturelle ferdigheter gjennom språktrening i autentiske situasjoner og ved hjelp av digitale verktøy. De utvikler en grunnleggende forståelse for fransk som fremmedspråk gjennom språkdidaktiske problemstillinger og gjennom forholdet mellom mål og aktiviteter, individuell læring og aktiviteter.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen og veiledning blir gitt i nettmøter via digitale samarbeidsverktøy. Læringsplattformen Canvas brukes til distribusjon av grunnlagsdokumenter, sentralt studiemateriell og oppgaver, samt annen relevant informasjon om emnet. Selvstudium inngår i læringsformene.

Arbeidsomfang

Ca. 280 timer

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Studentene må levere inn seks til åtte individuelle korte skriftlige oppgaver i form av blogginnlegg på læringsplattform i løpet av høstsemesteret. Det forutsettes også deltagelse i minst 3 av 10 nettmøter.

Eksamen

Individuell muntlig eksamen

Varighet ca. 30 minutter. Ingen hjelpemidler tillatt. Karakterskala A - F.

Kandidaten blir testet i muntlig forståelse og produksjon.

Som hovedregel gjennomføres muntlig eksamen på nettet via læringsplattform.

Det er også mulig å avlegge eksamen på campus.

Sensorordning

Ekstern og intern sensor eller to interne sensorer.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

Midtsemesterevaluering og løpende evaluering/sluttevaluering

Resultatene behandles av:

 • Lærergruppe
 • Studieleder
 • Programutvalg

Litteratur

Relevante tekster og digitale ressurser vil bli publisert fortløpende på høgskolens læringsplattform.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. nov. 2020 20:23:20