Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag
Studiested:
Nettbasert undervisning med mulighet for begrenset veiledning på studiested Halden.
Emneansvarlige:
 • Guri Ellen Barstad
 • Franck Orban
Undervisningsspråk:
Fransk
Varighet:
½ år

SFF11320 Fransk litteratur og kulturkunnskap (Høst 2020)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Fransk årsstudium. Obligatorisk emne i 60-studiepoengsenhet for studenter i Bachelorstudiet i samfunn, språk og kultur (gjelder BSSK-kull 2018 og tidligere).

Anbefalte forkunnskaper

Forkunnskaper tilsvarende fransk nivå I fra videregående skole anbefales.

Undervisningssemester

Fransk årsstudium: 1. semester (høst).

Bachelorstudium i samfunn, språk og kultur (kull 2018): 5. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om geografi, samfunnsstrukturer, politikk og institusjoner i Frankrike
 • har kunnskap om sentrale trekk ved dagligliv og samfunn i fransktalende land
 • har kunnskap om ulike tekstlige uttrykk på fransk som romaner, noveller, tegneserier, sanger og film
 • har kunnskap om litteraturhistoriske epoker

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan sammenligne grunnleggende franske samfunnstrekk med norsk kultur og samfunn
 • kan selv produsere forskjellige typer tekster på fransk, muntlig og skriftlig
 • kan tolke litterære tekster
 • kan forklare grunnleggende trekk i fransk samfunn og politikk

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan bruke oppslagsverk og kilder på en selvstendig og reflektert måte
 • kan finne frem til relevant stoff i ulike medier og ved hjelp av IKT

Innhold

Studentene skal tilegne seg grunnleggende kunnskap om Frankrike som land i Europa og i den frankofone verden. Emnet skal bidra til tverrkulturell innsikt og forståelse, samt innføring i samfunnsoppbygging. Emnet tar for seg fransk kultur og samfunn ut fra et litterært og samfunnsmessig ståsted. Det tar videre for seg ulike sjangre i fransk litteratur og litterære virkemidler, samt litteraturhistorie.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen og veiledning blir gitt i nettmøter via digitale samarbeidsverktøy. Læringsplattformen Canvas brukes til distribusjon av grunnlagsdokumenter, sentralt studiemateriell og oppgaver, samt annen relevant informasjon om emnet. Selvstudium inngår i læringsformene.

Arbeidsomfang

Ca. 280 timer

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Én individuell skriftlig innlevering i litteratur på ca. to sider (maksimum 700 ord).

Én individuell muntlig presentasjon (10 minutter) i samfunns- og kulturkunnskap.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell skriftlig og muntlig eksamen:

Individuell skriftlig eksamen i litteratur.

Varighet: 4 timer. Tillatt hjelpemiddel fransk-fransk ordbok.

Skriftlig eksamen avvikles som digital eksamen.

Som hovedregel avholdes skriftlig eksamen på campus. Det kan søkes på særskilt skjema om å få avlegge skriftlig eksamen på et annet godkjent sted, dersom blant annet tidsforskjell og mulighet for nødvendig kommunikasjon med eksternt eksamenssted tillater dette.

Muntlig eksamen i samfunn og kulturkunnskap

Varighet: ca. 20 minutter. Ingen hjelpemidler tillatt.

Som hovedregel gjennomføres muntlig eksamen via digitalt samarbeidsverktøy på nett.  Det er også mulig å avlegge muntlig eksamen på campus.

Karakterskala A - F. Hver deleksamen teller 50 % av endelig karakter.

Sensorordning

Ekstern og intern sensor eller to interne sensorer.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Dersom kandidaten ikke har bestått eller ønsker å forbedre karakter på en av deleksamenene, kan kun den som ikke er bestått tas på nytt.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

Midtsemesterevaluering og løpende evaluering/sluttevaluering

Resultatene behandles av:

 • Lærergruppe
 • Studieleder
 • Programutvalg

Litteratur

Oppdatert 11.03.2020

Charles Perrault: Contes de ma mère l’Oye (éd. Librio) ISBN 978-2-290-33527-7

Voltaire : Candide (éd. Hatier, Classiques et Cie) ISBN 978-2-218-94874-9

Manu Larcenet : Le combat ordinaire - T1 (BD = tegneserie, éd. Dargaud) ISBN 978-2205-05425-5.

Labrune, G. (2014). La géographie de la France: Nathan: Paris. ISBN 2091630764

Valérie Verclytte: La société française de 1945 à nos jours, Collection U : Histoire. ISBN 2200613083

Faglærer oppgir øvrig litteratur.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. nov. 2020 21:24:17