Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
David Eilertsen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

SFB11714 Innføring i skatterett (Vår 2020)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

T.o.m. kull 2018:

Valgfritt emne for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon med

 • profilering i Økonomisk analyse

 • profilering i Prosjektledelse og bedriftsrådgivning.

Valgfritt videreføringsemne for andre studenter ved bachelorstudiet i økonomi og administrasjon.

Valgfritt emne for studenter i Bachelorstudiet i regnskap og revisjon.

Undervisningssemester

 • Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, profilering Økonomisk analyse: 6. semester (vår)

 • Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, profilering Prosjektledelse og bedriftsrådgivning: 6. semester (vår)

 • Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, videreføringsemne: 4. semester (vår)

 • Bachelorstudiet i regnskap og revisjon: 4. semester (vår)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten har

 • kunnskaper om og god forståelse av reglene om formues- og inntektsbeskatning av både personlige og upersonlige skattytere.

Ferdigheter

Studenten kan

 • anvende både regler (fastsatt i lov/forskrift) samt etiske betraktninger ved løsning av skatterettslige problemstillinger.

 • fastsette skattegrunnlagene for inntekt og formue knyttet til både personlige og juridiske skattytere, både i og utenfor virksomhet.

 • gjøre rede for skattemessige konsekvenser ved transaksjoner/disposisjoner, med særlig vekt på grunnprinsippene i skatteretten.

Generell kompetanse

Studenten

 • har tilegnet seg kunnskaper om grunnprinsipper i skatteretten

 • har kjennskap til grunnleggende skattebetaling.

Innhold

 • Innføring i grunnprinsipper i skatteretten - herunder de forskjellige skattegrunnlag.

 • Reglene om formues- og inntektsbeskatning av både personlige og upersonlige skattytere.

 • Innføring i lovforståelse, lovanvendelse og bruk av rettskilder, ligningsforvaltningsrett, skattebetaling og skatteinnfordring.

 • Det legges særlig vekt på praktisering i en økonomisk sammenheng.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og oppgavegjennomgang.

Arbeidsomfang

Det er forventet at studenten bruker om lag 280 timer i alt på dette emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

En innleveringsoppgave (gruppearbeid eller individuelt) må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell, skriftlig firetimers eksamen.

Hjelpemidler: Godkjent kalkulator. Lovsamling (herunder skattelovsamling).

Karakterregel: A-F.

Sensorordning

En intern og en ekstern sensor, eller to interne sensorer.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres fortløpende i dialog med faglærer og gjennom skriftlig emneevaluering. Resultatene behandles av studieleder i dialog med studenttillitsvalgte og faglærere. Lokalt utvalg for utdanningskvalitet (LUKU) følger opp studentevalueringene ved avdelingen.

Litteratur

Litteraturen er sist oppdatert 03.12.2015. Det kan komme endringer før semesterstart

Lars Fallan: Innføring i skatterett 2016-2017

Lars og Even Fallan: Innføring i skatterett 2016-2017 studiebok

Ole Gjems-Onstad: Skattelovsamlingen - 2015-16 Studentutgave

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 18. jan. 2020 16:16:35