Digital regional konferanse om kompetanseløftet

Statsforvalteren i Oslo og Viken arrangerer i samarbeid med Udir en regional konferanse om Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkludering 13. januar, og en oppfølgende samling 14. januar.

Målgruppen for konferansen og samlingen er fylkeskommunale, kommunale og private eiere av barnehager og skoler, barnehage- og skoleledere, PPT og andre aktuelle samarbeidspartnere i kommunene, samt universiteter og høgskoler i Oslo og Viken.

Mer informasjon: https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/kurs-og-konferanser/2021/01/et-loft-for-kompetanseloftet/ (lenke)

Publisert 25. nov. 2021 15:11 - Sist endret 25. nov. 2021 15:11