Innføring i IKT

HiØ tilbyr et gratis nettbasert, fleksibelt kurs Innføring i IKT for arbeidslivet. Tilbudet er primært rettet til deg som for tiden er permittert eller arbeidsledig, men kurset er også åpent for andre interesserte. Bruk denne muligheten til å øke din kompetanse innen bruk av informasjonsteknologi. Kurset er fulltegnet og dessverre stengt for flere påmeldinger.

Fakta om kurset

Kurstart:
Kurset er FULLTEGNET
Studiested:
Nettbasert, MOOC
Undervisningsspråk:
Norsk
Slutt:
1. november
Søknadsfrist:
Kurset er FULLTEGNET
Kursavgift:
NOK 0,-
Studiepoeng:
0 stp (kursbevis)
Kontakt administrasjon:
videre@hiof.no
Kontakt faglærer:
mooc@hiof.no
Nettundervisning

Kompetanse Norge og Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling (Diku) lyste ut midler til utdanningstilbud som kan tilbys raskt og nettbasert til arbeidsledige og permitterte i forbindelse med koronasituasjonen. Høgskolen i Østfold fikk tildelt midler og tilbyr nå et nettbasert etterutdanningskurs – Innføring i IKT.

Digital kompetanse er viktig for å fungere i et stadig mer digitalisert samfunn - både på jobb
og privat. Det digitale skillet går ikke lenger mellom hvem som har og ikke har datamaskin, men om hvor godt man kan bruke teknologien. Uten slik kompetanse stiller man dårligere i samfunnet enn andre, fordi man f.eks. ikke klarer å utnytte mulighetene som gis eller får ikke tak i informasjon som er nødvendig i hverdagen. Digital kompetanse er noe som etterspørres på alle arbeidsplasser. Kurset gir deg en bred innføring i ulike sider av den digitale kompetansen, og er svært praktisk rettet. Du trenger ingen forkunnskaper for å starte opp. Etter kort tid vil du kunne ta i bruk ulike digitale verktøy i din hverdag, på en naturlig måte - og bli en digital medborger, med gode kunnskaper og ferdigheter. Det eneste du trenger er en nyere datamaskin og tilgang til Internett for å delta i kurset.

Undervisningsformen er på nett, så du kan studere når og hvor det passer best for deg. Du får raske tilbakemeldinger og god veiledning når du trenger det, slik at du får best mulige forutsetninger for å gjennomføre kurset.
Det gis veiledning mandag-fredag 11:00 - 13:00, samt mandag-torsdag og søndag 18:00 - 21:00.

Målgruppe

Permitterte og arbeidsledige i forbindelse med koronasituasjonen. Utdanningstilbudet er også åpent for andre deltakere.

Opptakskrav

Det må oppgis om man er permittert eller arbeidsledig, og informasjon om nåværende eller siste arbeidsgiver.

Kurset oppbygging og innhold

Kurset er bygget opp av ti moduler, hvor du finner alt læringsinnhold i forhold til tekst, video og digitale oppgaver. Du kan velge om du vil ta hele eller deler av kurset,og er du nysgjerrig på innholdet kan du ta en titt - trykk her 

Modul 1: Digitale notater
I denne modulen stifter du bekjentskap med noen nyttige notatverktøy. Å ta gode digitale notater er en viktig ferdighet til bruk både i læring, og for å raskt finne tilbake til informasjon i en jobbsituasjon. Kanskje har du opplevd å ikke finne igjen informasjon du har skrevet ned tidligere - det er ikke et problem når du er ferdig med denne modulen. Hvis du ikke er så glad i å skrive så mye så finnes det mange andre muligheter; som bilde-, lyd- og videonotater. Gjennom å lære noen teknikker kan du lettere ta notater fra møter og konferanser. Grafiske organisatorer - som tankekart, venndiagram og kolonneskjemaer - er også nyttige verktøy for å organisere informasjon logisk.

Modul 2: Kontorprogramvare, samskriving og samhandling 
I dag brukes kontorstøtteprogramvare på «alle» arbeidsplasser. Det er derfor viktig å tilegne seg grunnleggende ferdigheter i bruk av disse, slik at man kan jobbe effektivt. Koronapandemien har også vist hvor viktig det er å kunne bruke slike verktøy for samskriving og samhandling, f.eks. gjennom videomøter. Denne modulen gir deg et godt grunnlag for å bruke slike verktøy både i jobbsituasjon og privat.

Modul 3: Presentasjon
Hva er en god presentasjon? Du har sikkert sett mange eksempler på både gode og dårlige PowerPoint-presentasjoner. I denne modulen går vi gjennom hvordan du kan lage bedre presentasjoner, slik at du får fram ditt budskap på en god og forståelig måte. Du får prøve ut flere ulike typer presentasjonsverktøy, og vite hvordan du kan dele presentasjoner med andre.

Modul 4: Bildebehandling
Bilder finner vi overalt rundt oss og på nett, og kanskje er det slik at et bilde kan si mer enn 1000 ord? I denne modulen går vi gjennom grunnleggende prinsipper for bildebehandling. Du lærer hvordan du lagrer og deler bilder, og hvordan du kan redigere bilder på ulike måter. Vet du f.eks. hvordan du fjerner bakgrunnen på et bilde? Også tegneverktøy og filtre er en del av modulen, og vi viser hvordan du tar skjermutklipp. I modulen gir vi også en kort innføring i hvordan algoritmer og bilder fungerer sammen til f.eks. ansiktsgjenkjenning eller hvordan du kan forandre ditt utseende gjennom bruk av ulike apper.

Modul 5: Multimedia
I denne omfattende modulen skal du få kunnskap om ulike former for multimedia. Med multimedia mener vi lyd, bilde og video. Du vil lære hvordan du spiller inn og redigerer video, hvordan du lager digitale historiefortellinger og bruk av VR/AR og 360 video. Også hvordan du lager og deler podcast er en del av denne modulen, samt å kunne lage «informasjonsplakater» (infographics). Greenscreenvideoer har du sikkert sett mange ganger, hvor du kan sette deg selv inn i video hvor du plutselig befinner deg på en tropisk strand, på toppen av et fjell eller i en historisk hendelse. Etter denne modulen kan du selv lage slike videoer.

Modul 6: Digital dømmekraft
Mange er på nett, men er kanskje ikke så bevisste på hvordan de framstår på f.eks. sosiale medier. Hva vil andre finne om deg hvis de «googler» deg? Framstår du som en de gjerne ville ansatt eller hatt som venn, en med pasjon og kompetanse? Denne modulen gir deg innsikt i hvordan du bør presentere deg på nett, og i hvordan du bør oppføre deg i samhandling med andre - både juridisk og etisk sett. I tillegg får du en innføring i sikkerhet - slik at du kan verne dine personlige data og unngå uheldige hendelser. Det å ikke kunne nettvett og nettikette kan få store konsekvenser - med denne modulen blir du mer rustet for å skape deg en god digital identitet.

Modul 7: Informasjonskompetanse
I dag har vi mer informasjon tilgjengelig enn noen gang tidligere i historien, men det krever at vi har gode ferdigheter i søk og at vi kan organisere ressurser for at internett skal være effektivt. Å være kildekritisk er en annen viktig del av informasjonskompetansen, med alt vi møter av falske nyheter og svindelforsøk. Selv om mye informasjon er tilgjengelig er det ikke alt som kan benyttes fritt, og opphavsrett er også en del av denne modulen - både i forhold til innhold andre har publisert, og innhold du publiserer selv.

Modul 8: Webpublisering
Mange publiserer ulike typer innhold, og i denne modulen får du stifte bekjentskap med flere ulike publiseringsløsninger. Det er mye praktisk arbeid, slik at du skal føle deg mer sikker når du skal publisere innhold. I tillegg får du en enkel introduksjon til HTML og vi går gjennom noen hoved- og særtrekk ved flere sosiale medier. Når du er ferdig med modulen har du forsøkt å publisere på fire ulike måter på nett, og vi tror at du vil finne områder hvor denne kompetansen er nyttig - både på jobb og i fritid.

Modul 9: Digital studieteknikk
Livslang læring er viktig da samfunnet stadig endrer seg, og «alle» må oppdatere sine kunnskaper og tilegne seg nye ferdigheter. Da er det viktig å kunne tilegne deg dette på en smartere måte ved hjelp av digitale verktøy, og du må vite hvordan du lærer best. Hva med at datamaskinen blir din sekretær - og skriver ned de tingene du dikterer og leser opp teksten på skjermen? Hvordan kan du ta bildenotater, f.eks. av et dokument eller av et skjermbilde på et lerret - og så raskt kunne få gjort om dette til en redigerbar tekst i en tekstbehandler (f.eks. Word)? Eller har du opplevd at du skal sende tilbake et undertegnet dokument, men vet ikke hvordan du skal gjøre dette om til en digital fil? I denne modulen får du mange nyttige tips som du kan bruke allerede i morgen.

Modul 10  Digitale hjelpemidler for personer med ulike vansker
I denne modulen ser vi på hvordan du kan minimalisere eller fjerne handicap knyttet til lese- og skrivevansker ved bruk av teknologi på en smart måte. Hvis du eller noen rundt deg har lærevansker er dette modulen for deg. Teknologien har hatt enorm utvikling de siste årene, og i denne modulen viser vi deg hvordan du kan ta denne teknologien i bruk for ulike typer vansker. Universell utforming er også et tema i denne modulen.

Organisering av kurset

Nettbasert, MOOC. Etterutdanningen har stor grad av fleksibilitet - du velger selv når, hvor mange og hvilke moduler du ønsker å gjennomføre.

Innleveringer

 I hver modul er det digitale innleveringsoppgaver som må være godkjente. Alle innleveringene i en modul må være godkjente for å få kursbevis fra høgskolen for denne modulen.     

Evaluering av kurset

Etter at deltakeren har gitt beskjed til HiØ om at man er ferdig med kurset, hele eller de modulene man ønsker, vil deltakerne evaluere kurset på elektronisk skjema fra HiØ.

Nyttig informasjon

Søknadsfrist: KURSET ER FULLTEGNET.

Kursavgift: Ingen kursavgift.

Oppstart: Fortløpende, individuell oppstart i perioden 15. juni til 1. september.

Informasjonsvideo finner du her

Publisert 9. juni 2020 07:58 - Sist endret 27. aug. 2020 14:09