Manuell prosjektering av elektriske lavspenningsinstallasjoner

Avdeling for ingeniørfag tilbyr to dagers kurs i manuelle beregninger av elektriske lavspenningsinstallasjoner.

Fakta om kurset

Kursdager:
 
Alternativ 1 - helg:
18. og 25. januar 
Kl. 9 -15

Alternativ 2 - hverdag:
3. og 4. mars
Kl. 9 - 15
Studiested:
HiØ, Studiested Fredrikstad.
Undervisningsspråk:
Norsk.
Påmeldingsfrist:
5. januar
Kursavgift:
NOK 6 500
Studiepoeng:
0 stp (kursbevis).
Kontakt:
Carina Holm HiØ VIDERE.
Faglærer:
Bjørn Halvor Sture

Søk dette kurset nå

Kurset omfatter fordypning i elektrotekniske beregninger. Vi fokuserer på manuelle beregninger/kortslutningsberegninger av elektriske lavspenningsinstallasjoner, og gjør deg i stand til å ta begrunnede valg i prosjektering og utførelse.
Kurset gir et godt grunnlag for videre prosjektering med Febdok.

Høgskolen tilbyr to alternative tidspunkt for deltakelse på kurset: 
Det ene er to lørdager, det andre er to dager i en arbeidsuke - se nyttig informasjon nedenfor. 
Hvilket alternativ du ønsker velges ved påmelding under "Søk dette kurset nå".

Målgruppe

Saksbehandlere, rådgivere, montører, lærere og andre som ønsker faglig oppdatering.

Kurs innhold

  • Ulike fordelingssystemer
  • Dimensjonering av ledere og vern
  • Kortslutningsberegninger
  • Krav i fel og NEK 400
  • Selektivitetsanalyse

Organisering av kurset

Kurset gjennomføres med undervisning i klasserom, gruppearbeid og oppgaveløsninger. 
Det legges opp til bruk av Canvas e-læringsplattform, hvor det blir mulig å laste ned mye nyttig relevant stoff til kurset. Det er derfor nødvendig å medbringe egen PC.
Kursdeltagerne bør ha med NEK 400:2018 på kurset.

Fagansvarlig

Kursansvarlig er høgskolelektor Bjørn Halvor Sture som er ansatt ved høgskolen avdeling for ingeniørfag. Faglige interesser er elektriske lavspenningsinstallasjoner

Nytting informasjon

Påmeldingsfrist: 5. januar 2020
Kursplass tildeles søkere etter først-til-mølla-prinsippet.
Påmeldingen er bindende.

Kursavgift: NOK 6 500 inkludert enkel lunsj.
Faktura blir tilgjengelig i studentweb etter at kursplass er tildelt.
Høgskolen utsteder kursbevis.

Kursdager: Høgskolen tilbyr to alternative tidspunkt for deltakelse.
Alternativ 1- helg: Lørdag 18. og lørdag 25. januar 2020. Kl. 9 - 15 begge dager.
Alternativ 2 - hverdag: Tirsdag 3. mars og onsdag 4. mars 2020. Kl. 9 - 15 begge dager.
Hvilket alternativ du ønsker velger du ved påmelding "Søk dette kurset nå".
Kurset gjennomføres ved Høgskolen i Østfold, studiested Fredrikstad.

Forbehold om tilstrekkelig antall deltakere.

Søk dette kurset nå

Publisert 25. okt. 2019 15:40 - Sist endret 25. okt. 2019 15:40