Sår og sårbehandling - utsatt på ubestemt tid

Avdeling for helse og velferd tilbyr to dagers kurs om sår og sårbehandling. Ønsker du økt kompetanse innenfor dette fagområdet - meld deg på kurset. 

Fakta om kurset

Kursdager:
Utsatt på ubestemt tid
Studiested:
HiØ, Studiested Fredrikstad
Undervisningsspråk:
Norsk
Påmeldingsfrist:
Utsatt
Kursavgift:
 
Studiepoeng:
0 stp (kursbevis).
Kontakt:
Carina Holm HiØ VIDERE
Faglærer:
Carina Barbro Båth

Programbilde ved avdeling for helse og velferdGod kunnskap innen sårbehandling er avgjørende for å gi god behandling og pleie. Kurset passer for deg som ønsker mer kunnskap om sårbehandling, og bli oppdatert på bandasjer og hjelpemidler.

Målgruppe

Helsepersonell som arbeider med sårstell, enten i institusjoner eller hjemmetjeneste:
Hjelpepleier, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, vernepleiere, sykepleiere og andre. 

Det er en fordel om du har grunnleggende kompetanse i sårbehandling, men dette er ikke et krav.

Kurs innhold

Kurset vil gi deg trygghet ved håndtering av sår, og kunnskap om hva som påvirker sårhelingen.
Du lærer hvordan kompliserte sår som ikke vil gro bør behandles, og hvilke hjelpemidler som er best egnet.

Tema:
- Sår som er vanskelig å hele
- Sårvæskens betydning for sårheling
- Rensing av sår
- Bandasjens betydning for sårheling
- Utfordringer med lukt i forbindelse med sår
- Antiseptiske preparater til sår som er vanskelig å hele

Organisering av kurset

Kurset omfatter forelesninger og workshops om sår og sårbehandling.

Fagansvarlig

Kursansvarlig er Carina B. Båth, utdannet sykepleier med spesialisering innen sår og sårbehandling.

Nytting informasjon

Påmeldingsfrist: Utsatt
Kursplass tildeles søkere etter først-til-mølla-prinsippet.
Påmeldingen er bindende.
Kurset gjennomføres over to dager.

Kursavgift: Inkluderer enkel lunsj begge dager. 
Faktura blir tilgjengelig i EVUweb.
Høgskolen utsteder kursbevis.

Kursdager: Utsatt på ubestemt tid.
Høgskolen i Østfold, studiested Fredrikstad.
Forbehold om tilstrekkelig antall deltakere.

 

Publisert 3. mars 2020 12:58 - Sist endret 17. mars 2020 12:01