Aktuelt

Publisert 16. mai 2022 10:46

Hva kjennetegner læreres opplevelser av kollegaobservasjoner når det oppleves på en god måte? Hva var det som gjorde det mulig? Og hva skal til for at det skal kunne bli flere gode opplevelser med kollegaobservasjon framover? Med disse spørsmålene som utgangspunkt har vi hatt et DeKOMP samarbeid med Mossekolen i skoleåret 2021/22. For å bli kjent med hva lærerne på de forskjellige skolene legger i dette, valgte vi i samarbeid med skoleeier å gjøre styrkeworkshop med oppfølging om temaet kollegaobservasjon på alle de 16 kommunale skolene.

Publisert 5. mai 2022 15:00

21. april kom over 60 lærere, skoleledere og IT-medarbeidere fra voksenopplæringsskoler (VO) i Østfold, til Remmen for å avslutte et godt – og litt annerledes – Dekompsamarbeid gjennom 1 ½ år. Sonja Nygaard-Joki og Stine Brynildsen, begge fra fagmiljø for IKT og læring, har drevet Dekomparbeidet og arrangerte ettermiddagssamlingen som blant annet hadde fokus på erfaringsdeling og å knytte profesjonelle nettverk på tvers av skoler. 

Publisert 31. mars 2022 13:48

I skoleåret 2022 – 2023 tilbyr Høgskolen i Østfold i samarbeid med Viken fylkeskommune et samlingsbasert etterutdanningsprogram til nyutdannede, nytilsatte lærere og deres veiledere i de videregående skolene. En underliggende, rød tråd gjennom alle samlingene vil være den reviderte læreplanen Fagfornyelsen og Rammeverk for læring og ledelse i Viken skolen.

Publisert 10. nov. 2021 16:20

I halvannet år har HiØ, ved Stine Brynildsen og Marianne Maugesten, samarbeidet med Kruseløkka ungdomsskole i et Dekomp-prosjekt om de tre tverrfaglige temaene i LK20 og dybdelæring. Vår rolle som høgskoleansatte har vært å sette i gange arbeidet, som er godt forankret i personalet, og veilede lærerne videre i prosessen.

Publisert 30. nov. 2020 13:37

Kompetanseløftet skal bidra til at det er tilstrekkelig kompetanse som er tett på barna og elevene for å kunne forebygge utenforskap, fange opp utfordringer og gi et inkluderende og tilpasset pedagogisk tilbud til alle, inkludert barn og elever med behov for særskilt tilrettelegging (Udir.no)