Kompetanseutvikling

Vi kan bidra med kompetanseutvikling innenfor en rekke områder. Skoleåret 2020-21 samarbeider vi med ulike kommuner og skoler hovedsakelig innenfor temaer knyttet til LK20, Fagfornyelsen.

Vi starter alltid opp et samarbeid gjennom planleggingsmøter med skoleeier, skoleledere og representanter fra lærerne. Her  blir utviklingsområder identifisert og planene for partnerskapet konkretiseres. Ute på den enkelte skole arrangeres det gjennom skoleåret fellessamlinger for lærerne og skolelederne. Det legges opp til mellomarbeid mellom samlingene. Samlingene følges opp med veiledning og samarbeid på trinn eller team i forhold til tema. Det kan gjennomføres observasjon av undervisning med påfølgende veiledning og refleksjonssamtaler ut fra valgt fokusområde. Erfaringer fra mellomarbeidene, veiledning og samtaler deles deretter i profesjonsfellesskapene.

På grunn av covid-19 gjøres noen av samlingene nå om til digitale samlinger når det ikke lar seg gjennomføre fysisk. Vi har løpende dialog med den enkelte skole.

Temaer det samarbeides om inneværende skoleår:

 • Dybdelæring
 • Kompetansebegrepet
 • Vurdering, underveisvurdering, muntlige vurderingsformer, elevmedvirkning
 • Tverrfaglig arbeid
 • Utforskende undervisning
 • Elevaktive læringsformer, samarbeidslæring
 • Skriving i engelsk
 • Utvikling av profesjonsfaglig digital kompetanse
 • Programmering i matematikk, Kunst & håndverk & musikk
 • Leseopplæring på digital flater 1-4
 • Grunnleggende ferdigheter
 • Sosial handlingskompetanse
 • Inkluderende læringsfellesskap, Inkluderende læringsfellesskap i leseopplæringen
 • Spesialpedagogikk
 • Særskilt norskopplæring for minoritetsspråklige elever
 • Tilpasset opplæring
 • Klasseledelse (TTI og CLASS)
 • Læringsmiljø
 • Kulturanalyse for ny, fusjonert skole
 • Lærende profesjonsfellesskap
 • Veiledning av nyutdannede lærere
 • Veiledning av lærerspesialister
Publisert 1. des. 2020 00:27 - Sist endret 1. des. 2020 00:27