Våre samarbeidspartnere

Dekomp-samarbeidet foregår ute på den enkelte skole.  Til sammen er det 49 skoler som vi er direkte i samarbeid, og hvor faglærerne fra HiØ samarbeider med teamene og enkeltlærere inn i klasserommet.

Våre samarbeidspartnere og kompetansehevingsområder:

 • Aurskog-Høland kommune
 • Fredrikstad og Sarpsborg kommuner
 • Halden og Aremark kommuner
 • Hvaler kommune
 • Indre Østfold kommune
 • Nettverk av seks private videregående skoler i Viken

 • Nye Moss kommune
 • Rakkestad og Marker kommuner
 • Råde kommune
 • Skiptvedt kommune
 • Skoleeiernettverket Østfold
 • UDE v/Kuben videregående skole, Oslo
 • Viken Fylkeskommune
 • Voksenopplæringen Østfold
 • Våler kommune
Publisert 30. nov. 2020 15:09 - Sist endret 10. nov. 2021 16:04