Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis er en av de nasjonale støtteordningene for lokal kompetanseutvikling. Ordningen er et av flere tiltak som skal bidra til at barn og unge får den hjelpen de trenger når de trenger det, enten de går i barnehage, grunnskole eller videregående skole.

Kontakt

Ønsker du mer informasjon om samarbeid om kompetanseutvikling i kompetanseløftet? 
Kontakt oss:

Aktuelt

Ressurssider

Her kan du finne aktuelle ressurssider for Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis.