Arrangementer

Tidligere

Tid og sted: 19. mai 2022 09:0020. mai 2022 15:40, Oslo/Digitalt

Laget rundt barnet er endret som følge av stortingsmeldingen "Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO/AKS". Har vi kommet dit vi ønsker? Hvordan skal vi jobbe sammen? Hvordan skal vi sikre felles mål og retning?