Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis (Kompetanseløftet) er en av de nasjonale støtteordningene for lokal kompetanseutvikling. Kompetanseløftet omfatter hele laget rundt og med barna og elevene, og skal bidra til at den spesialpedagogiske kompetansen er tett på de barna og ungdommene som har behov for det, enten de går i barnehage, grunnskole eller videregående skole.

Kalender

Ingen kommende arrangementer

Kontakt

Ønsker du mer informasjon om samarbeid om kompetanseutvikling i kompetanseløftet? 
Kontakt oss:

Aktuelt

Ressurssider

Her kan du finne aktuelle ressurssider for Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis.