Gladnyhet til barnehageansatte og andre med hjerte for barnehager!

Torsdag 29. oktober lanseres nettstedet OsloVikenbarnehager.no. Her finner du inspirasjon og ideer til pedagogisk utviklingsarbeid og arbeid med ulike fagområder for deg som jobber i barnehage.

Nettstedet er utviklet i et samarbeid mellom Fylkesmannen i Oslo og Viken, OsloMet - storbyuniversitetet, Universitetet i Sørøst-Norge og Høgskolen i Østfold. Nettstedet er et tiltak knyttet til regional ordning for barnehagebasert kompetanseutvikling, og er en del av den nasjonale strategien Kompetanse for fremtidens barnehage.

Nettsiden skal bidra til at ansatte i kommunale og private barnehager og forskere ved barnehagelærerutdanninger i Oslo og Viken, får tilgang til informasjon om tiltak som bidrar til kompetanseutvikling i barnehagen og gratis nettressurser.

Introduksjonsfilm om nettside:

Last ned mediefil

OsloVikenbarnehager.no finner du bl.a. informasjon om: 

 • Informasjon fra Fylkesmann i Oslo og Viken 
 • Nasjonale strategier for kompetanseutvikling i barnehagen 
 • Stortingsmeldinger
 • NOU rapporter ( Norske offentlige utvalg)
 • Forskningsrapporter 
 • Barnehageloven og tilhørende rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
 • Strategisk plan for kompetanseutvikling i Oslo og Viken
 • Etter- og videreutdanningstilbud i Oslo og Viken
 • Faglitteratur   
 • Ledelse i barnehagen 
 • Digitale ressurser   
 • Filmer og podcast
 • Tips og ideer til pedagogisk arbeid og støtte til utvikling av kvalitet i barnehagen.

Gå til nettside

Publisert 1. des. 2020 12:09 - Sist endret 1. des. 2020 12:09