Rekomp - samarbeid om IKT i barnehagen og implementering av IKT-plan i Fredrikstad kommune

Gjennom arbeidet med tilskuddsordningen i Rekomp har HiØ og Fredrikstad kommune gått sammen om et samarbeid om IKT i barnehagen og implementering av IKT-plan i lokale barnehager. I løpet av våren har det blitt arrangert ni IKT-caféer, hvor deltakerne har blitt introdusert for bruk av IKT i barnehagen og samtidig fått mulighet til å utvikle sine IKT-ferdigheter.

Lisa H. Johansen og Lene Moen er faglærere fra HiØ, og har sammen med Lene Lorentzen Sørby som er spesialkonsulent for barnehageetaten i kommunen lagt til rette for IKT-cafeer denne våren.  

Foto: rosjektleder HiØ, Carsten Henriksen

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017), sier blant annet: « "Ansatte skal legge til rette for at barn utforsker, leker, lærer og selv skaper noe gjennom digitale uttrykksformer".  I år har HiØ og Fredrikstad gjennom samarbeidet hatt fokus på digital dømmekraft og danning.

Denne våren har det blitt arrangert ni 
IKT-caféer, hvor en ansatt fra hver barnehage melder seg på. Flere ansatte fra hver barnehage i kommunen har vært innom cafeene, slik at de har et likt utgangspunkt når de jobber med dette ute i barnehagene. Alle har vært utstyrt med hver sin iPad og det har blitt lagt opp til mye praktisk arbeid slik at de ansatte selv utvikler sine IKT-ferdigheter. Tilbakemeldingene fra de som har vært innom cafeen har hittil vært gode, og vi gleder oss til videre samarbeid med de kommunale barnehagene i Fredrikstad til høsten.

Publisert 4. mai 2022 07:30 - Sist endret 4. mai 2022 09:44