index.html

Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehagen - Rekomp

Den nasjonale kompetansesatsingen for barnehagesektoren har som mål å bidra til at barnehager utvikler sin pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling. Dette vil si utviklingsarbeid som involverer hele personalet, og som foregår i den enkelte barnehage. HiØ er med på satningen og samarbeider med barnehager i regionen.

Kontakt

Er du barnehageeier og ønsker å samarbeide med oss om kompetanseutvikling?
Kontakt oss: 

Aktuelt

  • fredrikstad-rekomp Rekomp - samarbeid om IKT i barnehagen og implementering av IKT-plan i Fredrikstad kommune 4. mai 2022

    Gjennom arbeidet med tilskuddsordningen i Rekomp har HiØ og Fredrikstad kommune gått sammen om et samarbeid om IKT i barnehagen og implementering av IKT-plan i lokale barnehager. I løpet av våren har det blitt arrangert ni IKT-caféer, hvor deltakerne har blitt introdusert for bruk av IKT i barnehagen og samtidig fått mulighet til å utvikle sine IKT-ferdigheter.

  • smiltavlefigur Ny frist for innmelding av kompetansebehov for barnehageeier! 24. nov. 2021

    For å delta i ordningen må det sendes inn en behovsmelding fra barnehageeier. Frist for innsending av en behovsmelding er 1. februar 2023. Fylkesmannen i Oslo og Viken vil i desember sende ut et meldeskjema som må benyttes for deltakelse i ordningen.

Ressurssider

Her kan du finne aktuelle ressurssider for Rekomp.