Karriere

Trenger du hjelp med å skrive CV? Eller lurer du på hvem du kan snakke med når det gjelder karrierevalg? 

Ta kontakt med oss på: 

studier@hiof.no

Dette jobber vi med

  • Karrieredager
  • Kontakt med arbeidslivet
  • Overgang fra studier til arbeidslivet

Veiledning knyttet til

  • Hvilke faktorer bør du reflektere over for å gjøre gode valg med hensyn til utdanning og jobb?
  • Hvilke utdanninger og yrker gir gode jobbmuligheter?
  • Hvordan går du fram for å skaffe deg jobb? 
  • Individuell hjelp knyttet til CV- og søknadsskriving
  • Hva er arbeidsgiver på jakt etter og hvordan presenterer du deg på best mulig måte?
  • Kartlegg egen kompetanse - har kompetanse som kan overføres til nye områder?
  • Tips til jobbintervju – hvordan bør du forberede deg?

Dersom du ikke er student ved Høgskolen i Østfold kan du benytte deg av tjenestene til Karrieresenter Østfold. Dette er et gratis tilbud til alle bosatt i Østfold.

HiØ's karriereportal

Her finner du jobber, internships og prosjekter.

Her kan også arbeidsgivere publisere stillinger

Publisert 25. apr. 2018 15:37 - Sist endret 7. apr. 2021 09:29