Års- og bachelorstudier

Du søker opptak til alle grunnutdanninger ved Høgskolen i Østfold ved å registrere en søknad på Samordna opptak fra og med 1. februar. 

Den ordinære søknadsfristen er 15. april. Det er søknadsfrist 1. mars for søkere med grunnlag for tidlig opptak, realkompetansesøkere, eller søkere som søker om særskilt vurdering.

Du finner mer informasjon om hvordan du søker på Samordna opptak sine nettsider. 

Publisert 14. mai 2018 14:44 - Sist endret 22. sep. 2021 14:58