Masterstudier

Du søker opptak til masterstudier ved Høgskolen i Østfold gjennom lokalt opptak. Søknaden registreres i Søknadsweb, og all nødvendig dokumentasjon lastes opp elektronisk i din søknad.

For studier med oppstart i høstsemesteret, åpner Søknadsweb for søknadsregistrering 1. februar, og søknadsfristen er 1. mars. Søknadsweb åpner for registering av søknader 1.januar for internasjonale søkere til Master in Applied Computer Science. Søknadsfristen er 1.februar.

Du finner en oversikt over masterstudier ved Høgskolen i Østfold på høgskolens nettsider.

Publisert 14. mai 2018 14:10 - Sist endret 13. nov. 2018 08:05