Masterstudier

Du søker opptak til masterstudier ved Høgskolen i Østfold gjennom lokalt opptak. Søknaden registreres i Søknadsweb, og all nødvendig dokumentasjon lastes opp elektronisk i din søknad.

For studier med oppstart i høstsemesteret åpner Søknadsweb for søknadsregistrering 1. februar, og søknadsfristen er 1. mars. Til engelskspråklige mastergrader åpner Søknadsweb for registrering for internasjonale søkere 10. desember, og søknadsfristen er 1.februar.

Du finner en oversikt over masterstudier ved Høgskolen i Østfold på høgskolens nettsider.

Publisert 14. mai 2018 14:10 - Sist endret 14. des. 2018 11:12