Masterstudier

Du søker opptak til masterstudier ved Høgskolen i Østfold gjennom lokalt opptak. Søknaden registreres i Søknadsweb, og all nødvendig dokumentasjon lastes opp elektronisk i din søknad.

For studier med oppstart i høstsemesteret åpner Søknadsweb for søknadsregistrering 1. februar, og søknadsfristen er 1. mars. Internasjonale studieprogram har egne frister, se i studiekatalogen på det aktuelle studiet.

Du finner en oversikt over masterstudier ved Høgskolen i Østfold på høgskolens nettsider.

Publisert 14. mai 2018 14:10 - Sist endret 4. jan. 2021 12:38