Hva skal jeg sende inn når jeg ikke har fått vitnemål/karakterer enda?

Fullfører du videregående skolegang samme semester som du søker opptak, må du laste opp kompetansebevis og halvårsvurdering med foreløpige resultater.
Dersom du tar fagene som privatist, må du dokumentere oppmelding til eksamen.
Skal du avlegge fag-/svenneprøve inneværende semester, må du laste opp datert og underskrevet bekreftelse på oppmelding til fag-/svenneprøve i tillegg til kompetansebevis.

Fullfører du høyere utdanning ved en annen institusjon enn HiØ samme semester som du søker opptak, må du dokumentere oppmelding til eksamen i tillegg til karakterutskrift for alle gjennomførte og beståtte emner.

Ved midlertidig tilbud om opptak, må dokumentasjon på fullført utdanning lastes opp senest 1. juli for studier med oppstart i høstsemesteret, og senest 1. januar for studier med oppstart i vårsemesteret. Se mer informasjon under våre dokumentasjonskrav.

Publisert 14. mai 2018 14:10 - Sist endret 27. jan. 2020 12:52