Hvordan beregnes et vektet karaktergjennomsnitt?

Du beregner et vektet karaktergjennomsnitt på følgende måte:

  1. Multipliser alle tellende karakterverdier med emnets studiepoeng.
  2. Legg sammen alle resultatene til en sum
  3. Del på totalt antall studiepoeng. Resultatet er det vektede karaktergjennomsnittet.

Du finner en omregningstabell for karakterverdier for påbyggingsstudier og videreutdanninger og masterstudier på høgskolens nettsider.   

Publisert 14. mai 2018 14:10 - Sist endret 27. jan. 2020 13:28