Hvordan sender jeg inn dokumentasjon?

All nødvendig dokumentasjon som skal ligge til grunn for din søknad skal lastes opp elektronisk i din søknad på Søknadsweb innen gitt frist. Vi anbefaler at dokumentasjonen lastes opp i PDF-format. Det er viktig at alle dokumentene du laster opp er fullstendige og lesbare. Dokumenter som sendes til oss på e-post eller via ordinær post blir ikke behandlet eller returnert.

Publisert 30. apr. 2014 11:35 - Sist endret 14. mai 2018 14:10