Hvordan søker jeg opptak?

Du søker opptak ved å registrere en søknad i Søknadsweb. All nødvendig dokumentasjon på at du dekker opptakskravet må legges ved din søknad. Du finner nærmere informasjon om hvordan du søker opptak på høgskolens nettsider. 

Publisert 30. apr. 2014 11:35 - Sist endret 14. mai 2018 14:10