Jeg er realkompetansesøker og har fått tildelt ventelisteplass. Hvilket nummer på ventelisten har jeg?

Søkere med realkompetanse poengberegnes ikke, og det blir gitt en individuell og skjønnsmessig vurdering av dine kvalifikasjoner. Realkompetansesøkere blir derfor ikke tildelt ventelistenummer.

Publisert 30. apr. 2014 11:35 - Sist endret 14. mai 2018 14:10