Jeg har fått betinget tilbud om opptak. Hva betyr det?

Betinget tilbud om opptak gis til søkere som er i ferd med å fullføre kvalifiserende utdanning samme semester som opptaket gjennomføres. Tilbudet forutsetter ettersending av gyldig dokumentasjon på fullført og bestått utdanning innen gitt frist.

Publisert 14. mai 2018 14:10 - Sist endret 1. feb. 2020 10:10