Jeg har fått midlertidig tilbud om opptak. Hva betyr det?

Midlertidig tilbud om opptak gis til søkere som er i ferd med å fullføre kvalifiserende utdanning samme semester som opptaket gjennomføres. Tilbudet forutsetter ettersending av gyldig dokumentasjon på fullført og bestått utdanning innen gitt frist.

Publisert 30. apr. 2014 11:35 - Sist endret 14. mai 2018 14:10