Påbyggingsstudier og videreutdanninger

Du søker opptak til påbyggingsstudier og videreutdanninger ved Høgskolen i Østfold gjennom lokalt opptak. Søknaden registreres i Søknadsweb, og all nødvendig dokumentasjon lastes opp elektronisk i din søknad.

For studier med oppstart i høstsemesteret, åpner Søknadsweb for søknadsregistrering 1. februar, og søknadsfristen er 1. mars.

For studier med oppstart i vårsemesteret, åpner Søknadsweb for søknadsregistrering 1. september, og søknadsfristen er 1. oktober.

 

Publisert 14. mai 2018 14:44 - Sist endret 4. jan. 2021 12:39