Fagskole

Du dokumenterer fagskole med et vitnemål som viser at du har fullført og bestått fagskolen. Du må dokumentere alle sidene av vitnemålet.

Har du fullført deler av en fagskoleutdanning, må du laste opp en karakterutskrift som viser karakterene i fagene du har bestått.

Hvis det ikke står på dokumentasjonen hvor mange studiepoeng/fagskolepoeng du har oppnådd, må du i tillegg laste opp en erklæring fra fagskolen om studiet var på heltid eller deltid, og studiet varighet. 

Hvis du har fagskole fra utlandet, må du også dokumentere fagskolegodkjenning fra NOKUT.

Publisert 14. mai 2018 14:44 - Sist endret 10. feb. 2021 09:25