Høyere utdanning

Høyere utdanning må du dokumentere med datert og signert karakterutskrift eller vitnemål. Dokumentet skal være utstedt av institusjonen hvor du gjennomførte utdannelsen. Utskrift fra Studentweb er ikke gyldig dokumentasjon. Resultatutveksling av eksterne resultater blir kun benyttet til verifisering av opplastet dokumentasjon, og vil ikke bli lagt til grunn i saksbehandlingen av din søknad.

Skal du dele dine resultater via Vitnemålsportalen må dette dokumenteres på en av følgende måter:

  • Sende en lenke med gyldighet i 6 måneder der du oppgir mottaker epost: opptak@hiof.no.
  • Utskrift som er digitalt signert og lastes opp i din søknad.

Screenshot er ikke godkjent dokumentasjon.
På opptak til studier som bygger på grad og det ikke fremgår i lenken eller utskriften at en grad er oppnådd er det ikke godkjent dokumentasjon. Du må da laste opp kopi av orginalt vitnemål.

Er du i ferd med å fullføre kvalifiserende utdanning samme semester opptaket gjennomføres, må du laste opp:

  • Datert og signert karakterutskrift for gjennomførte og beståtte emner.
  • Bekreftelse på at du er meldt opp til eksamen i gjenværende emner som inneholder ditt navn og antall studiepoeng.

Betinget tilbud om studieplass og/eller ventelisteplass forutsetter ettersending av gyldig dokumentasjon på fullført og bestått utdanning innen gitt frist.

Søkere som kun har utdanning fra Høgskolen i Østfold trenger bare å laste opp dokumentasjon på dette dersom utdanningen er fullført før 2005.

 

Publisert 14. mai 2018 14:44 - Sist endret 25. feb. 2021 12:29