Militær-/siviltjeneste

Militærtjeneste må du dokumentere med datert og signert bevis for avtjent tid i førstegangstjeneste. Du kan finne mer informasjon om annen godkjent dokumentasjon på militærtjeneste på Samordna opptak sine nettsider. 

Siviltjeneste må du dokumentere med datert og signert sivilt tjenestebevis.

Publisert 30. apr. 2014 11:35 - Sist endret 14. mai 2018 14:44