Videregående skole

Videregående skolegang må du dokumentere med datert og signert kompetansebevis eller vitnemål. Utskrift fra eksamensprotokoll er normalt ikke gyldig dokumentasjon.

Fag-/svennebrev dokumenteres på en av følgende måter: 

  • Datert og signert vitnemål med påskrift om at fag-/svenneprøve er avlagt.
  • Fag-/svennebrevet og all videregående skolegang som ligger til grunn for fag-/svennebrevet.


Fullfører du videregående skolegang samme semester som det lokale opptaket gjennomføres? 
Da må du laste opp datert og signert kompetansebevis for foreløpige resultater og en halvårsvurdering for siste kvalifiserende skoleår.
Dersom du tar fag som privatist, må du laste opp datert og signert bekreftelse på oppmelding til eksamen.
 

Fullfører du lærlingtid samme semester som det lokale opptaket gjennomføres? 
Da må du laste opp kompetansebevis fra videregående skolegang og en datert og signert bekreftelse på oppmelding til fag-/svenneprøve. 
 

Betinget tilbud om studieplass og/eller ventelisteplass forutsetter ettersending av gyldig dokumentasjon på fullført og bestått utdanning innen gitt frist.

Publisert 14. mai 2018 14:44 - Sist endret 10. feb. 2021 09:36