Opptak til masterstudier på grunnlag av realkompetanse

Dersom du ikke dekker opptakskravet, men har relevant arbeidserfaring for studiet du søker opptak til, kan du søke opptak på bakgrunn av realkompetanse. Hvert enkelt lærested har egne krav til realkompetanse.

Minstekrav for opptak på bakgrunn av realkompetanse til masterstudier ved Høgskolen i Østfold er følgende:

  • Du fyller 25 år eller mer det året du søker om opptak
  • Du har fullført og bestått relevant faglig fordypning på minimum 80 studiepoeng.
  • Du må normalt dokumentere kunnskaper i norsk og engelsk  tilsvarende kravene for generell studiekompetanse.
  • Relevant arbeidserfaring kan erstatte manglende utdanning i henhold til det ordinære opptakskravet til studiet.  For å erstatte 60 studiepoeng høyere utdanning, kreves relevant arbeidserfaring tilsvarende 100 prosent stilling i minst tre år. Arbeidserfaringen må være fra en stilling som normalt krever høyere utdanning for tilsetting.

Du finner nærmere regler for opptak på grunnlag av realkompetanse i Rundskriv til forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Østfold. Det er viktig at du setter deg inn i Høgskolen i Østfold sine dokumentasjonskrav.

Søkere med realkompetanse poengberegnes ikke, og det blir gitt en individuell og skjønnsmessig vurdering av søkerens kvalifikasjoner.
 

Publisert 14. mai 2018 14:44 - Sist endret 31. jan. 2020 10:59