Poengberegning spesialordninger for ingeniørfag

Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning

Du kan kvalifisere deg for opptak til forkurs på tre ulike måter. Kvalifiserte søkere poengberegnes og rangeres på bakgrunn av kvalifiserende utdanning.

Har du fullført og bestått to års videregående skolegang:

Karakterpoengene dine er gjennomsnittet av alle gjeldende tallkarakterer ganget med 10. Dersom du har hatt samme faget begge årene, er det kun karakteren på høyeste nivå som inngår i beregningen.

Har du oppnådd fag-/svennebrev uten to års videregående skolegang:

Karakterpoengene dine er vurderingen på fag-/svenneprøven ganget med 10. Det benyttes følgende omregningstabell:

Karakterverdi 3 5
Vurdering på fag-/svenneprøve

Bestått

Bestått meget godt

Har du grunnskole og 5 års praksis:

Karakterpoengene dine er gjennomsnittet av alle gjeldende karakterer fra grunnskolen ganget med 10. Det benyttes følgende omregningstabell:

Karakterverdi 2 3 4 5 6
Karakter Lg Ng G Mg Sg
Karakter 1 2 3 4 5

 

Y-veien

Kvalifiserte søkere poengberegnes og rangeres på bakgrunn av karakterpoeng. Karakterpoengene dine er gjennomsnittet av alle gjeldende tallkarakterer ganget med 10. Dersom du har hatt samme faget flere år, er det kun karakteren på høyeste nivå som inngår i beregningen. Ved poenglikhet rangeres søkere med vurderingen Bestått meget godt på fag-/svenneprøven foran søkere med vurderingen Bestått.

TRESS og realfagskurs

Kvalifiserte søkere rangeres på bakgrunn av konkurransepoeng. Du finner informasjon om hvordan vi beregner dine konkurransepoeng på Samordna opptak sine nettider. 

Søkere som fullfører kvalifiserende utdanning gjeldende semester

Dersom du fullfører kvalifiserende utdanning gjeldende semester, poengberegnes din søknad på bakgrunn av oppnådde resultater etter siste fullførte termin.

Du finner nærmere informasjon om poengberegning i Reglement for opptak til forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning og halvårig realfagskurs ved Høgskolen i Østfold og Forskrift om opptak til høyere utdanning.

Publisert 30. apr. 2014 11:35 - Sist endret 14. mai 2018 14:44