Søkertall og poenggrenser

Opptakstall for opptak til studier ved Høgskolen i Østfold våren 2018

 • Opptakstall for lokalt opptak til studier med søknadsfrist 1.mars

Søkertall for opptak til studier ved Høgskolen i Østfold våren 2018

 • Søkertall til grunnstudier i Samordna opptak
 • Søkertall for lokalt opptak til studier med søknadsfrist 1. mars

Søker- og opptakstall for opptak til studier ved Høgskolen i Østfold vinter 2017

 • Søker- og opptakstall for lokalt opptak til studier med søknadsfrist 1.oktober

Opptakstall for opptak til studier ved Høgskolen i Østfold våren 2017

 • Opptakstall til grunnstudier i Samordna opptak
 • Opptakstall for lokalt opptak til studier med søknadsfrist 1. mars
 • Opptakstall for spesialordninger til ingeniørfag

Søkertall for opptak til studier ved Høgskolen i Østfold våren 2017

 • Søkertall til grunnstudier i Samordna opptak
 • Søkertall for lokalt opptak til studier med søknadsfrist 1.mars

Opptakstall for opptak til studier ved Høgskolen i Østfold vinter 2016

 • Opptakstall for realfagskurs
 • Opptakstall for Masterstudium i scenografi

Søkertall for opptak til studier ved Høgskolen i Østfold vinter 2016

 • Søkertall for opptak til realfagskurs
 • Søkertall for Masterstudium i scenografi

Opptakstall for opptak til studier ved Høgskolen i Østfold våren 2016

 • Opptakstall til grunnstudier i Samordna opptak
 • Opptakstall for lokalt opptak til studier med søknadsfrist 1. mars
 • Opptakstall for spesialordninger til ingeniørfag

Søkertall for opptak til studier ved Høgskolen i Østfold våren 2016

 • Søkertall til grunnstudier i Samordna opptak
 • Søkertall for lokalt opptak til studier med søknadsfrist 1. mars

Opptakstall for opptak til realfagskurs vinter 2015

 • Opptakstall for opptak til realfagskurs

 

Søkertall for opptak til realfagskurs vinter 2015

 • Søkertall for opptak til realfagskurs

 

Opptakstall for opptak til studier ved Høgskolen i Østfold våren 2015

 • Opptakstall for opptak til spesialordninger til ingeniørfag
 • Opptakstall for opptak til masterstudier, videreutdanning og PPU
 • Opptakstall til årsstudier og bachelorutdanninger i Samordna opptak
 • Opptakstall til Akademi for scenekunst

 

Søkertall for opptak til studier ved Høgskolen i Østfold våren 2015

 • Søkertall til masterstudier, videreutdanninger og påbyggingsstudier
 • Søkertall til spesialordninger til ingeniørfag
 • Søkertall til grunnstudier i Samordna opptak
 • Søkertall til Akademi for scenekunst

Opptakstall for opptak til realfagskurs, videreutdanninger og master vinter 2014

 • Opptakstall for opptak til realfagskurs, videreutdanninger og master

Søkertall for opptak til realfagskurs, videreutdanninger og master vinter 2014

 • Søkertall for opptak til realfagskurs, videreutdanninger og master
 

Opptakstall for opptak til studier ved Høgskolen i Østfold 2014:

 • Opptakstall til årsstudier og bachelorutdanninger i Samordna opptak
 • Opptakstall for opptak til masterstudier, videreutdanning og PPU
 • Opptakstall for opptak til spesialordninger til ingeniørfag

Søkertall for opptak til studier ved Høgskolen i Østfold 2014:

 • Søkertall til årsstudier og bachelorutdanninger i samordna opptak
 • Søkertall til masterstudier, videreutdanninger, PPU og spesialordninger til ingeniørfag

Antall tilbud, og poenggrenser for opptaket i 2013:

 • Opptakstall masterstudier, videreutdanninger, PPU og spesialordninger til ingeniørfag (pdf)
 • Opptakstall til årsstudier og bachelorutdanninger i samordna opptak (pdf)
Publisert 14. mai 2018 14:44 - Sist endret 20. juni 2018 13:49