Videreutdanninger (betalingsstudier)

Du søker opptak til videreutdanninger (betalingsstudier) ved Høgskolen i Østfold gjennom lokalt opptak. Søknaden registreres i Søknadsweb, og all nødvendig dokumentasjon lastes opp elektronisk i din søknad.

Opptakskrav og søknadsfrister finner du under hvert enkelt studium i studiekatalogen. Krav for opptak på grunnlag av realkompetanse finner du under informasjon om grunnutdanninger og/eller videreutdanninger på våre opptakssider.

Har du spørsmål om opptak vennligst kontakt opptakskontoret. Spørsmål vedrørende betaling, studieprogram og studiegjennomføring skal rettes til HiØ VIDERE.

Publisert 14. mai 2018 14:44 - Sist endret 8. jan. 2021 12:37