Programmet tar ikke opp nye studenter

Regnskap og revisjon (bachelorstudium) fra og med 2. studieår

Fakta om programmet

Studiepoeng:
120
Studiets varighet:
2 år
Studiestart:
Ikke opptak høst 2020
Åpner for søking:
1. februar
Ordinær søknadsfrist:
1. mars
Semesteravgift:
NOK 600

Har du generell studiekompetanse og har fullført og bestått årsstudium i bedriftsøkonomi eller tilsvarende, kan du søke deg direkte over til 2. året i bachelorløpet.

Studiet følger en nasjonal rammeplan og et fullført studium gir et solid faglig grunnlag – både for arbeid som regnskapsfører, revisjonsmedarbeider og for å ta en masterutdanning i regnskap og revisjon for å bli autorisert revisor. Studiet er dessuten en forutsetning for å kunne jobbe som oppdragsansvarlig for revisjon av årsregnskap i kommunale virksomheter.

Hva lærer du?

Du får en utdanning som er forankret i relevant teori og gjeldende forskning, samtidig som du får verdifull yrkesrettet innsikt gjennom eksempler og virkelige situasjoner i undervisningen.

Studiet gir grunnleggende kunnskaper, både teoretiske og praktiske, i flere viktige fagfelt som bedriftsøkonomisk analyse, markedsføring og foretaksstrategi, organisasjonslære, regnskapsfag, samfunnsøkonomi og metodefag.

Undervisningen

Undervisningen foregår i forskjellige former som felles forelesninger, seminarundervisning med individuell oppfølging og gruppearbeid. Det kan stilles krav til frammøte i deler av undervisningen.

Ønsker du å se studieplan for dette studieprogrammet?

Se studieplan for studenter med opptak høst 2018

For nåværende studenter

Kontakt

Studieveileder: Natalie Tvete Isaksson

Telefon: +47 696 08 143

E-post: studier-halden@hiof.no

Studieprogramansvarlig
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag