Programmet tar ikke opp nye studenter

Profesjonsfaglig digital kompetanse 11.-13. trinn (30 studiepoeng)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Studiestart:
Ikke opptak 2021
Undervisningsspråk:
Norsk og engelsk
Studiested:
Nettbasert studium
Åpner for søking:
8. mai
Ordinær søknadsfrist:
14. mai
Semesteravgift:
NOK 600

Hvordan kan du øke din profesjonsfaglige digitale kompetanse (PfDK) – til beste for deg og dine elever?

Dagens skole er i endring og vil kreve at lærere har en god profesjonsfaglig digital kompetanse. Ikke bare gir teknologi nye måter å undervise og jobbe på – men kan bidra til å øke elevenes læringsutbytte. Samtidig gir teknologien lærerne muligheter til å effektivisere sitt arbeid, f.eks. at man får frigjort tid til undervisning framfor å sitte med store rettebunker.

Høgskolen i Østfold tilbyr, som eneste utdanningsinstitusjon, studium i PfDK for lærere i videregående opplæring. Studiet er 100% nettbasert – du trenger derfor ikke komme til oss, vi kommer til deg. Studiet på totalt 30 studiepoeng er delt opp i to emner og går over to semester; først et emne som gir en innføring i hva PfDK innebærer, og deretter valgfritt emne som er fagrettet mot enten norsk eller engelsk. Gjennom studiet vil du lære å bruke digitale lærings- og undervisningsstrategier satt inn i en didaktisk kontekst, og se hvordan du som lærer kan utnytte og integrere teknologi og digitalisering i læringsprosesser.

Videreutdanningen tilbys på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, innenfor den nasjonale satsningen Kompetanse for kvalitet. Utdanningsdirektoratet har etablert en finansieringsmodell som gir mulighet til å kombinere jobb og utdanning. Fra 1. februar kan du søke Utdanningsdirektoratet om støtte til å ta videreutdanning. Søknadsfrist er 1. mars 2020. Søker som får tildelt støtte til videreutdanning, må deretter søke om opptak til studieplass ved Høgskolen i Østfold.Du kan lese mer om satsningen på Utdanningsdirektoratets nettsider www.udir.no/videreutdanning.

 

For nåværende studenter

Kontakt

Studieprogramansvarlig
HiØ VIDERE.
Studieleder Alf Rolin Programansvarlig Magnus Nohr