Bachelorstudium i arbeids- og velferdsfag

Fakta om programmet

Studiepoeng:
180
Studiets varighet:
3 år
Studiestart:
Høst 2022
Undervisningsspråk:
Norsk og engelsk. Se emnebeskrivelser.
Studiested:
Fredrikstad
Åpner for søking:
1. februar
Ordinær søknadsfrist:
20. april
Semesteravgift:
NOK 600

Ønsker du å arbeide for at flere kommer inn i arbeidslivet og forblir der? 

Noen sliter med å få innpass, mens andre står i fare for å falle ut av arbeidslivet. Gjennom studieprogrammet i arbeids- og velferdsfag opparbeider du deg solid kompetanse på hvordan mennesker kan inkluderes i arbeidslivet og hvordan vi kan forebygge at noen faller ut.

Du lærer om arbeidslivet, arbeidsrett, sosial inkludering og integrering, seniorpolitikk, brukermedvirkning og virkemiddelapparatet, samt arbeids- og velferdspolitikk. Du lærer også hvordan HR-arbeid kan bidra til utvikling av et godt arbeidsmiljø. Denne fagkombinasjonen finner du kun ved Høgskolen i Østfold, og ved fullført utdanning får du tittelen velferdsviter.

Studenthistorier

  • caroline-danielsen-303-x-227 Veileder 17. okt. 2019

    Caroline Danielsen jobber som veileder i Sens.

  • hira-mirza-303-x-227 Miljøveileder 8. okt. 2019

    Hira Mirza jobber som miljøveileder i Heimta Stendi AS.

  • tone-jenssen-303-x-227 Rådgiver 7. okt. 2019

    Tone Jenssen jobber som rådgiver i OKOS.

Kontakt

Studieveileder Nina Buskoven              

Telefon:  +47 696 08 899

E-post: studier@hiof.no

Studieprogramansvarlig
Fakultet for helse, velferd og organisasjon.
Undervisningsleder Lena Tolfsen