Bachelorstudium i arbeids- og velferdsfag

Fakta om programmet

Studiepoeng:
180
Studiets varighet:
3 år
Studiestart:
Høst 2019
Undervisningsspråk:
Norsk og engelsk.
Studiested:
Fredrikstad
Åpner for søking:
1. februar
Ordinær søknadsfrist:
15. april
Semesteravgift:
NOK 600

Ønsker du å hjelpe mennesker med å komme inn i arbeidslivet og lykkes der? 

Noen sliter med å få innpass, mens andre står i fare for å falle ut av arbeidslivet. Gjennom studieprogrammet i arbeids- og velferdsfag opparbeider du deg solid kompetanse på hvordan mennesker kan inkluderes i arbeidslivet og hvordan vi kan forebygge at noen faller ut. Du lærer om arbeidslivet, arbeidsrett, sosial inkludering og integrering, brukermedvirkning og virkemiddelapparatet, samt arbeids- og velferdspolitikk. Denne fagkombinasjonen finner du kun ved Høgskolen i Østfold, og ved fullført utdanning får du tittelen velferdsviter.

Studenthistorier

  • johanne-gjerdsbakk---riktig-format Veileder og fagansvarlig 25. okt. 2018

    Johanne Djupang Gjerdsbakk jobber som veileder i Podium.

  • crister-walther---riktig-format Jobbkonsulent 10. okt. 2018

    Crister Walther jobber som jobbkonsulent i Fretex Jobb og Oppfølging

  • gro-strom-–-riktig-format Miljøterapeut 9. okt. 2018

    Gro Anniken Strøm jobber som miljøterapeut i Rakkestad kommune.

Kontakt

Studieveileder Solveig Berge

Telefon: +47 69 60 86 32

E-post: studier-fred@hiof.no

Programledelse
Avdeling for helse og velferd,
studieleder Anne-Margrethe Glømmen.