Bachelorstudium i arbeids- og velferdsfag (2018–2021)

Fakta om programmet

Studiepoeng:
180
Studiets varighet:
3 år
Studiestart:
Høst 2018
Undervisningsspråk:
Se den enkelte emnebeskrivelse
Studiested:
Fredrikstad
Åpner for søking:
6. februar
Ordinær søknadsfrist:
15. april
Semesteravgift:
NOK 600

Ønsker du å hjelpe mennesker med å komme inn i arbeidslivet og lykkes der? Bachelorstudiet i arbeids- og velferdsfag gir deg kompetanse på arbeidsinkludering, og prosjektarbeid. Studiet gir deg også kompetanse på HR/personalarbeid. Med fullført utdanning vil du få tittelen velferdsviter.

Noen faller utenfor arbeidslivet, og andre sliter med å få innpass på denne arenaen. Gjennom dette studieprogrammet opparbeider du deg solid kompetanse i hvordan disse gruppene kan inkluderes i arbeidslivet, hvordan tilpasse arbeidshverdagen til vanskeligstilte samt oppfølging av ansatte med sykefravær, slik at man ikke støtes ut av arbeidslivet. Denne fagkombinasjonen finner du kun ved Høgskolen i Østfold.

Gjennom forelesninger, gruppearbeid, ferdighetstrening og seminar får du innsikt i mange fagområder som samfunnsfag, sosiologi, psykologi, samfunnsøkonomi, velferdspolitikk, juss, saksbehandling, HMS, kommunikasjon og veiledning.

Kontakt

Programledelse
Avdeling for helse og velferd,
Studieleder: Nita Ørmen, Programansvarlig: Anne-Margrethe Glømmen