Hvorfor velge dette programmet?

Bachelor i paramedisin er et profesjonsstudium som gjennomføres på deltid over fire år (75% studium) og kan kombineres med jobb. Undervisningen foregår som samlinger på Høgskolen i Østfold på studiested Fredrikstad, i kliniske praksisstudier både i spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og på digital læringsplattform mellom samlingene. Hver samling varer i én uke, det er fire samlinger i høstsemesteret og fem samlinger i vårsemesteret. De kliniske praksisstudiene utgjør totalt 30 uker og foregår primært i 3. og 4. studieår.

Samlinger høst 2020:
Uke 33+34
Uke 38
Uke 43
Uke 48
 
Samlinger vår 2021:
Uke 2
Uke 6
Uke 10
Uke 15
Uke 18

Gjennom hele utdanningen vektlegges arbeids- og undervisningsformer som kombinerer teoretisk og praktisk kunnskap. Undervisnings- og læringsformer omfatter forelesninger, seminarer, studiegrupper, praksisstudier, simulering- og ferdighetstrening, studieoppgaver tilknyttet både teori og praksis og digitale læringsaktiviteter.

Paramedisinere arbeider hovedsakelig innen ambulansetjenesten, akuttmottak og legevakt, men kompetansen er også etterspurt i ambulansebåt og -fly, AMK-sentraler (akuttmedisinsk kommunikasjonssentral), hjemmebaserte tjenester, sprøyterom, akuttpsykiatriske institusjoner, offshore og i forsvaret.

 

Studiet gir grunnlag for autorisasjon som ambulansearbeider.
Dette studiet gir grunnlag for autorisasjon som ambulansearbeider.

Som student vil du også få opplæring i å føre utrykningskjøretøy, og få kompetansebevis for utrykningskjøretøy. Studiet gir grunnlag for autorisasjon som ambulansearbeider.