Opptak

Du søker opptak til studiet gjennom Samordna opptak.

Studiekode:  224.554

Når skal du søke

Søkerportalen åpner 1. februar

Søknadsfrist: 15. april (1.mars for noen søkergrupper)

Du kan lese mer om viktige datoer på Samordna opptak sine nettsider.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanseog  

spesielle opptakskrav (PREHOS):

  • Førerkort klasse B, manuell eller automatgir, senest 1. mars i opptaksåret, og
  • Bestått fysisk opptaksprøve. NB! Du må selv melde deg opp til opptaksprøven.

Opptaksprøve

Arbeidet som paramedisiner medfører daglig gjentatte fysiske belastninger og arbeid under alle værforhold i alle former for terreng. Fysisk egnethet og styrke er dermed en nødvendig forutsetning for yrket.

Sjekk også at du fyller de angitte helsekrav til førerkort klasse D.

Påmelding

På grunn av korona-situasjonen er årets opptaksprøver avlyst. Opptaksprøven erstattes av en egenerklæring i årets opptak.

Dette må du gjøre:

  1. Du må fylle ut egenerklæringskjema for fysisk egenhet. Skjema finner du på OsloMet sine nettsider.
  2. Deretter må du laste opp det utfylte skjemaet i din nettsøknad hos Samordna opptak så fort som mulig og senest 15. juni.

Du trenger kun å laste opp én egenerklæring selv om du har søkt paramedic-studiet ved flere læresteder.

Tilleggskrav

Studenter som skal delta i praksis eller klinisk undervisning må levere politiattest. Det er også krav til medisinsk testing hvis du har oppholdt deg i spesifikke land i tre måneder sammenhengende eller mer, og hvis du har arbeidet i helsevesenet eller har vært innlagt på helseinstitusjoner i land utenfor Norden i løpet av de siste tolv månedene.

Hvordan søker du

Du finner nyttig informasjon om hvordan du søker på Samordna opptak sine nettsider "Slik søker du".

Dokumentasjon

Du må laste opp dine dokumenter elektronisk via søkerportalen til Samordna opptak. Du er selv ansvarlig for å laste opp dokumentasjon som bekrefter at du dekker opptakskravet til studiet innen gitt frist. NB! All dokumentasjon som inneholder sensitive personopplysninger skal ikke lastes opp elektronisk, men må sendes per post til din saksbehandler. Adressen til din saksbehandler finner du i søknaden din.

Det er viktig at du laster opp rett dokumentasjon så tidlig som mulig.

Hva du må laste opp, og hva som er godkjent dokumentasjon, finner du informasjon om på Samordna opptak sine nettsider.

Du finner ytterligere informasjon om krav til dokumentasjon på høgskolens egne nettsider.

Rangering

Kvalifiserte søkere rangeres etter poeng, og det er karakterene dine fra videregående som ligger til grunn for poengberegningen.

Hvis du har et opptaksgrunnlag som ikke kan poengberegnes, blir søknaden din individuelt vurdert når du søker opptak.

Til mange studier er det flere kvalifiserte søkere enn antall studieplasser, da vil studiet få en poenggrense. Poenggrensen blir den laveste poengsummen som får tilbud om studieplass. Du finner informasjon om poenggrenser fra tidligere år på Samordna opptak sine nettsider.

Svar på søknad

Svar på søknaden din vil du få i din elektroniske søknad, svarbrevet ditt finner du under "Meldinger".

Dersom du har fått tilbud om studieplass og/eller ventelisteplass må du svare innen gitt frist. Hvis du ikke takker ja innen fristen mister du plassen.

Hvis du har havnet på venteliste må du vente og se om du får tilbud om studieplass. Vi kan ikke svare på hvor stor sannsynligheten er for at du kommer inn. Det avhenger av flere faktorer, og kan variere fra år til år.

Det er ikke mulig å møte opp ved studiestart og få studieplassen til studenter som ikke møter. Om du får tilbud om studieplass vil du få beskjed om det via Samordna opptak.

Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål og svar finner du på nettsidene til Samordna opptak.