Hva lærer du? (2020–2021)

Studiets læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten kan etter endt studium:

  • arbeide med økonomisk-administrative oppgaver i både private og offentlige virksomheter
  • forstå vesentlige økonomiske fagområder

Ferdigheter

Kandidaten har etter endt studium grunnleggende ferdigheter innen sentrale bedriftsøkonomiske fagfelt som:

  • bedriftøkonomisk analyse og økonomistyring
  • markedsføring og foretaksstrategi
  • organisasjonsteori
  • regnskapsfag
  • grunnleggende matematikk og statistikk

Generell kompetanse

Kandidaten har etter endt studium:

  • grunnleggende innsikt i nye økonomiske trender og i betydningen av god etiske forretning
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. okt. 2020 03:37:02