Jobb og videre studier (2021–2022)

Årsstudiet i bedriftsøkonomi er et populært studium som, i kombinasjon med annen høyere utdanning, gir adgang til mange ulike stillinger i næringsliv og i offentlig sektor. Årsstudiet er samtidig identisk med det første året i bachelorutdanningen i økonomi og administrasjon, og bachelorutdanningen i regnskap ved Høgskolen i Østfold (HiØ). Studenter som ønsker å fortsette mot en treårig bachelorgrad etter fullført årsstudium, kan dermed søke om opptak på bachelorstudiet i økonomi og administrasjon eller i regnskap på andre årstrinnet. Mulighetene for videre utdanning og yrkesmuligheter er nærmere omtalt i studieplanene for disse to bachelorstudiene.

Studiet kan også kombineres med andre fag ved høyskoler og universitet, og kan inngå i en bachelorgrad, eller kombineres med enkelte andre studieenheter til en fullverdig bachelorutdanning, dette i henhold til gjeldende studieplaner.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. okt. 2021 02:58:48